Search

Issue
Title
Authors
Comparative study of the biological properties of influenza А virus mutants obtained by site-specific mutagenesis and the live influenza reassortant vaccine variant
Cherepovich B.S., Rtishchev A.A., Akopova I.I., Borisova O.V., Kost V.Y., Kutuzova N.M., Markushin S.G.
The safety of attenuated and recombinant nasal influenza vaccines in terms of the development of secondary bacterial superinfection
Makhmudova N.R., Leneva I.A., Larionova N.V., Poddubikov A.V., Falynskova I.N., Kartashova N.P., Svitich O.A.
The study of neuraminidase immunity in protection against secondary bacterial pneumonia induced by S. aureus after influenza infection in mice
Leneva I.A., Falynskova I.N., Kartashova N.P., Glubokova E.A., Poddubikov A.V., Svitich O.A.
Inclusion of site-specific mutations in the PB1-gene of a virulent A/WSN/33 (H1N1) strain of influenza A virus changes its phenotypic characteristics
Kost V.Y., Sukhova O.A., Akopova I.I., Gorbacheva E.O., Lisovskaya K.V., Rtishchev A.A., Markushin S.G.
Research on the antiviral activity of water-soluble melanin from the pharmaceutical chaga mushroom (Inonotus obliquus) against influenza А virus subtypes H5N1, H3N2 and H1N1pdm09 in experiments in vitro
Filippova E.I., Makarevich E.V., Protsenko M.A., Mazurkov O.Y., Teplyakova T.V., Mazurkova N.A.
MONITORING OF ANTIBODIES TO INFLUENZA A VIRUS IN POPULATIONS OF DIFFERENT REGIONS OF WEST SIBERIA
Kurskaya O.G., Ilyicheva T.N., Zaikovskaya A.V., Gorbatovskaya L.M., Shestopalov A.M., Drozdov I.G.
Preclinical study of immunogenicity of adjuvanted quadrivalent subunit influenza vaccine
Krasilnikov I.V., Ivanov A.V., Nikolaeva A.M., Belyakova O.V., Shevchenko E.K., Mikhailova N.A., Leneva I.A., Zverev V.V.
The Spanish flu pandemic in 1918 in Russia. Questions a hundred years later
Morozova O.M., Troshina T.I., Morozova E.N., Morozov A.N.
ANALYSIS OF POPULATION IMMUNITY OF RESIDENTS OF RUSSIAN FEDERATION REGIONS AGAINST SEASONAL AND HIGHLY PATHOGENIC STRAINS OF INFLUENZA VIRUS
Ilicheva T.N., Durymanov A.G., Petrova O.V., Epanchintseva A.V., Chukhrov Y.S., Garbuz Y.A., Bezgodov I.V., Bulutov K.V., SArkhipov G.S., Samarsky S.S., Ziatdinov V.B., Ananiev V.Y., Mikheev V.N., Ryzhikov A.B.
INDUCTION OF SECONDARY BACTERIAL PNEUMONIA IN MICE INFECTED WITH PANDEMIC AND LABORATORY STRAINS OF THE H1N1 INFLUENZA VIRUS
Leneva I.A., Egorov A.Y., Falynskova I.N., Маkhmudоvа N.R., Kartashova N.P., Glubokova E.A., Vartanova N.O., Poddubikov A.V.
EFFECTIVENESS OF FULLERENE-(TRIS-AMINOCAPRONIC ACID) HYDRATE IN THE MODEL OF EXPERIMENTAL VIRAL-BACTERIAL PNEUMONIA OF MICE
Falynskova I.N., Leonova E.I., Fedyakina I.T., Makhmudova N.R., Lepekha L.N., Mikhailova N.A., Rasnetsov L.D., Zverev V.V., Leneva I.A.
SORPTION PROPERTIES OF VARIOUS POLYSACCHARIDE MATRIXES TO LACTOBACILLUS PLANTARUM 8RA-3 BACTERIA
Smolonogina T.A., Desheva Y.A., Shaldzhyan A.A., Grudinin M.P., Rudenko L.G.
EVALUATION OF IMMUNOGENICITY AND SAFETY OF 2 IMMUNIZATIONS WITH ALLANTOIC INTRANASAL LIVE INFLUENZA VACCINE ULTRAGRIVAC
Shishkina L.N., Mazurkova N.A., Ternovoy V.A., Bulychev L.E., Tumanov Y.V., Skarnovich M.O., Kabanov A.S., Ryndyuk N.N., Kuzubov V.I., Mironov A.N., Stavsky E.A., Drozdov I.G.
STUDY OF IMMUNOGENICITY AND PROTECTIVEEFFICACY OF A NOVEL INACTIVATEDVACCINE WITH CHITOSAN AGAINST INFLUENZAA/H1N1/2009
Loginova S.Y., Shchukina V.N., Borisevich S.V., Bondarev V.P., Markushin S.G., Krivtsov G.G., Mikhaylova N.A., Gendon Y.Z., Loginova S.Y., Schukina V.N., Borisevich S.V., Bondarev V.P., Markushin S.G., Krivtsov G.G., Mikhaylova N.A., Ghendon Y.Z.
MOLECULAR-BIOLOGICAL AND ANTIGENIC FEATURES OF H5N1 SUBTYPE HIGHLY PATHOGENIC INFLUENZA VIRUS STRAINS ISOLATED IN SOUTHERN SIBERIA IN 2005-2009
Sharshov K.A., Durymanov A.G., Romanovskaya A.A., Zaikovskaya A.V., Marchenko V.Y., Silko N.Y., Ilinykh F.A., Susloparov I.M., Alekseev A.Y., Shestopalov A.M.
PANDEMIC INFLUENZA VIRUS A (H1N1) IN AMUR REGION IN AUTUMN 2009
Romanovskaya A.A., Ilyicheva T.N., Durymanov A.G., Ignashkina M.B., Sharshov K.A., Susloparov I.M., Malkova E.M., Stavsky E.A., Shestopalov A.M., Smirnov V.T., Zhukova N.N., Pavlova I.I., Nekhryuk T.Y., Panamareva T.P., Drozdov I.G.
HEMAGGLUTINATION INHIBITION TEST FOR RETROSPECTIVE DIAGNOSIS OF AVIAN INFLUENZA IN MAMMALS
Kurskaya O.G., Durymanov A.G., Sharshov K.A., Zaykovskaya A.V., Shestopalov A.M., Ilyicheva T.N.
TECHNOLOGICAL APPROACHES TO DEVELOPMENT OF WHOLE-VIRION INACTIVATED VACCINE FROM RECOMBINANT STRAIN AGAINST A/H5N1 INFLUENZA IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Kydyrbaev Z.K., Mamadaliev S.M., Asanzhanova N.N., Tabynov K.K., Ryskel'dinova S.Z., Chervyakova O.V., Sandybaev N.T., Khayrullin B.M., Kiselev O.I.
STUDIES OF PROPERTIES OF PANDEMIC INFLUENZA VIRUS A/H1N1 CIRCULATED IN RUSSIAN FEDERATION IN 2009 — 2010
Agafonov A.P., Shestopalov A.M., Shikov A.N., Demina O.K., Durymanov A.G., Sergeev A.A., Agafonova P.A., Vinokurova A.V., Sharshov K.A., Berillo S.A., Skarnovich M.O., Sementsova A.O., Ternovoy B.A., Malkova E.M., Stavsky E.A., Drozdov I.G.
Study of the biological properties of attenuated variants of the virulent A/WSN/33 strain of influenza virus, obtained by the site-specific mutagenesis of PB2-gene
Kost V.Y., Rtischev A.A., Mintaev R.R., Akopova I.I., Lisovskaya K.V., Markushin S.G.
EPIDEMIOLOGY OF INFLUENZA A/CALIFORNIA/07/09 (H1N1) IN FOREIGN COUNTRIES IN 2009-2010 SEASON
Karpova L.S., Pelikh M.Y., Marinich I.G.
MOLECULAR CHARACTERIZATION OF PANDEMIC INFLUENZA VIRUSES A/H1N1(sw2009) ISOLATED IN RUSSIA IN 2009 — 2010
Yatsyshina S.B., Minenko A.N., Voloshina P.V., Kudryavtseva A.V., Praded M.N., Braslavskaya S.I., Shipulin G.A., Maleev V.V., Pokrovsky V.I.
THERAPEUTIC POTENTIAL OF ALPHA-INTERFERON PREPARATIONS DURING SOCIALLY-SIGNIFICANT HUMAN DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY
Ospelnikova T.P., Noseikina E.M., Gaiderova L.A., Ershov F.I.
GENETICAL FEATURES OF INFLUENZA VIRUS A (H1N1) STRAIN THAT CAUSED THE 2009 PANDEMIC
Susloparov I.M., Sharshov K.A., Romanovskaya A.A., Durymanov A.G., Alekseev A.Y., Stavsky E.A., Malkova E.M., Shestopalov A.M.
I N VITRO AND IN VIVO EFFICACY OF INGAVIRIN ® AGAINST STRAINS OF PANDEMIC INFLUENZA VIRUS A(H1N1/09)V
Shishkina L.N., Nebolsin V.E., Kabanov A.S., Skarnovich M.O., Mazurkova N.A., Sergeev A.A., Serova O.A., Stavsky E.A., Drozdov I.G.
IMMUNOGENICITY OF INFLUENZA VIRUS H5N2 VACCINE STRAIN SAMPLES PRODUCED BY ROLLER CULTIVATION IN MEDIA WITH PLANT DERIVED COMPONENTS
Mazurkova N.A., Desheva Y.A., Shishkina L.N., Stawsky E.A., Rudenko L.G.
DEVELOPMENT OF NEW NUTRIENT MEDIUM FOR MDCK AND VERO CELLS BASED ON SOY HYDROLYSATE OBTAINED USING BROMELINE AND ASSESSMENT OF GROWTH CHARACTERISTICS OF INFLUENZA VIRUS VACCINE STRAINS CULTIVATED ON THEM
Mazurkova N.A., Troshkova G.P., Shishkina L.N., Stavsky E.A., Drozdov I.G.
COMPARATIVE ANALYSIS OF PATHOGENICITY OF INFLUENZA A(H5N1) AND A(H1N1)pdm09 VIRUSES IN MICE
Prokopeva E.A., Sharshov K.A., Romanovskaya A.A., Sobolev I.A., Kurskaya O.G., Soloveva E.I., Shestopalova L.V., Zaykovskaya A.V., Alekseev A.Y., Shestopalov A.M.
EFFICACY OF COMBINED ADMINISTRATION OF RIDOSTIN AND OSELTAMIVIR (TAMIFLU) FOR THERAPY AND PROPHYLAXIS OF EXPERIMENTAL INFECTION INDUCED BY INFLUENZA VIRUS A (H5N1) IN MICE
Skarnovich M.O., Shishkina L.N., Kabanov A.S., Mazurkova N.A., Danilenko E.D., Masycheva V.I., Drozdov I.G.
USE OF PLANT-ORIGIN COMPONENTS IN ROLLER CULTIVATION OF VACCINE REASSORTANT INFLUENZA VIRUS STRAIN H5N2
Mazurkova N.A., Desheva Y.A., Shishkina L.N., Stavsky E.A., Rudenko L.G.
PROTECTIVE ACTIVITY OF IMMUNOVACVP-4 VACCINE AGAINST AVIAN INFLUENZA VIRUS H5N2 ADMINISTERED BY DIFFERENT METHODS
Egorova N.B., Kurbatova E.A., Akhmatova N.K., Semenova I.B.
DETECTION OF ANTIBODIES TO A/H5N1 INFLUENZA VIRUS IN CITIZENS OF RUSSIAN FEDERATION
Onischenko G.G., Ilyicheva T.N., Kurskaya O.G., Kolodiy K.M., Yasinskaya L.M., Durymanov A.G., Ignashkina M.B., Zaikovskaya A.V., Shestopalov A.M., Drozdov I.G.
Study of the effect of polyelectrolytes with antiviral effect on the activity of influenza virus neuraminidase and the process of oxidative phosphorylation in mitochondrias of cells host organism
Kontarov N.A., Pogarskaya I.V., Yuminova N.V.
COLD-ADAPTED A/KRASNODAR/101/35/59 (H2N2) STRAIN - A PROMISING STRAIN-DONOR OF ATTENUATION FOR PROCURATION OF LIVE INFLUENZA VACCINES
Markushin S.G., Tsfasman T.M., Terekhov A.V., Lisovskaya K.V., Akopova I.I.
EPIDEMIOLOGIChESKAYa I EKONOMIChESKAYa EFFEKTIVNOST' ZAKRYTIYa ShKOL PRI EPIDEMIYaKh I PANDEMIYaKh GRIPPA
Gendon Y.Z., Vasil'ev Y.M.
STUDY OF EFFICACY OF ANAFERON PEDIATRIC IN MICE INFECTED BY PANDEMIC INFLUENZA VIRUS A(H1N1/09)V
Shishkina L.N., Skarnovich M.O., Kabanov A.S., Sergeev A.A., Tarasov S.A., Sergeeva S.A., Epshtein O.I., Malkova E.M., Stavsky E.A., Drozdov I.G.
STUDY OF ANTIVIRAL ACTIVITY OF EXTRACTS OBTAINED FROM BASIDIAL FUNGI AGAINST INFLUENZA VIRUSES OF DIFFERENT SUBTYPES IN EXPERIMENTS IN VITRO AND IN VIVO
Kabanov A.S., Kosogova T.A., Shishkina L.N., Teplyakova T.V., Skarnovich M.O., Mazurkova N.A., Puchkova L.I., Malkova E.M., Stavsky E.A., Drozdov I.G.
CHARACTERISTIC OF HIGH PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA VIRUS SUBTYPE H5N1 ISOLATED FROM COMMON GULL ( LAR US CANUS)
Sharshov K.A., Kurskaya O.G., Zaikovskaya A.V., Yurlov A.K., Susloparov I.M., Ternovoy V.A., Durymanov A.G., Zolotykh S.I., Shestopalov A.M., Drozdov I.G.
MECHANISMS OF ATTENUATION OF COLD-ADAPTED STRAIN A/KRASNODAR/101/35/59 (H2N2)
Markushin S.G., Svitich O.A., Kinkulkina A.R., Koptyaeva I.B., Lisovskaya K.V.
COMPARATIVE IMMUNOGENICITY STUDIES OF CULTURAL AND PEPTIDE INFLUENZA VACCINES
Isaeva E.I., Mazurkova N.A., Podchernyaeva R.Y.
ANALYSIS OF PANDEMIC INFLUENZA IN RUSSIA AS A PART OF THE GLOBAL PROCESS BASED ON DATA OF AN INFLUENZA MONITORING REFERENCE CENTER
Sominina A.A., Grudinin M.P., Eropkin M.Y., Karpova L.S., Pisareva M.M., Komissarov A.B., Konovalova N.I., Gudkova T.M., Danilenko D.M., Smorodintseva E.A., Voytsekhovskaya E.M., Kiselev O.I.
USING REVERSE GENETICS METHOD FOR DEVELOPING RECOMBINANT STRAINS OF INFLUENZA VIRUSES ACCEPTABLE FOR USE AS LIVE ATTENUATED VACCINES
Merkulov V.A., Lebedev V.N., Plekhanova T.M., Maksimov V.A., Korovkin S.A., Mironov A.N.
INCLUSION OF SITE-SPECIFIC MUTATIONS INTO CONSERVATIVE SEGMENTS OF РА-GENE RESULTS IN ATTENUATION OF VIRULENT INFLUENZA VIRUS STRAIN A/WSN/33
Rtischev A.A., Mintaev R.R., Kost V.Y., Koptyaeva I.B., Akopova I.I., Lisovskaya K.V., Markushin S.G.
1 - 43 of 43 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies